INITIUTIV VÄGLEDNING

 

När vi kopplar upp oss mot universum, guider och änglar kan vi få vägledning och guidning.

I min egen vardag kopplar jag upp mig mot änglar och guider varje  dag för att få vägledning i hur jag kan följa mitt hjärta och min själs längtan. Där får jag budsakap som hjälper mig göra det som är rätt och sant för mig. I vardagens alla måsten är det lätt att tappa bort sig och istället styra sitt liv utifrån egots rädslor. 

Inuitiv andlig vägledning är en del av min Initiutiva coaching.  Den pekar på vad det egentligen handlar om, ger guidning och råd som hjäler oss hitta en väg framåt. 

Jag börjar vår session med att kontakta änglarna, de är raka, tydliga  och lyfter det vi behöver höra om vi bara lyssnar.

Genom både Advanced Inituitive Angel Messanger™  program och  Birkan Tores individuella mentorprogram har jag utbildat mig och utvecklat min förmåga att höra/se budskap och förmedla dem.

PSYKOLOGISK COACHING


Psykologisk coaching innebär att coachingen bygger på psykologiska teorier och vetenskapliga studier.

Är det så att du står inför en förändring och behöver reda ut tankarna och få en tydlig målstyrd väg framåt?

Känner du dig lite rådvill vad du skall göra, hur agerar du för att skapas den positiva skillnad du önskar? Vill du ta dig vidare eller göra en förändring men vet inte hur?

Alla typer av utmaningar, stor eller liten, handlar om att hitta metoder och modeller för att hantera utmaningen och ta sig igenom och förbi den. Det gör vi i coachingdelen.


”The study found that cognitive coaching helped participants to change unhelpful thinking and regulate difficult emotions, and these findings support the continuing development of cognitive/cognitive behavioural coaching.” (Gyllensten, Palmer, Nilsson, Meland Regnér, Frodi, 2010)